סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1275

8
76
12
5
8
7
98
4
6
9
9
82
4
6
5
3
25
9
5
9
64
28
1