סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1277

1
7
36
65
9
7
4
5
98
9
47
1
62
9
32
9
8
4
2
59
85
1
3