סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1278

9
36
75
69
8
6
53
7
24
4
8
3
89
2
36
8
9
82
47
71
6