סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1281

9
1
4
72
35
74
28
5
1
83
6
41
4
9
76
48
91
47
4
1
6