סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1284

5
7
31
96
68
2
25
93
7
4
6
5
3
75
82
6
43
49
57
2
2