סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1287

8
24
9
36
71
2
9
8
31
3
174
2
16
5
8
2
45
51
7
32
9