סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1288

65
2
431
34
1
2
8
4
8
2
9
5
1
3
8
7
8
5
1
94
961
3
27