סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1290

6
94
28
9
9
1
24
713
5
4
3
8
164
58
3
1
4
98
46
3