סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1296

5
1
6
3
54
2
4
69
1
5
83
941
75
2
9
35
2
9
67
3
5
2
4