סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1297

8
63
12
7
6
8
45
3
71
8
69
4
32
7
82
4
1
3
71
69
2