סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1298

1
8
6
86
1
5
4
5
3
28
9
1
284
5
3
27
5
1
6
2
7
48
7
9
5