סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1299

7
42
45
2
6
9
61
3
4
937
1
978
5
2
85
9
3
4
58
75
2