סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1302

9
35
2
3
89
2
8
5
84
9
75
21
6
53
6
2
7
89
6
4
67
3