סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1303

34
6
8
31
6
7
51
5
3
1
7
21
9
1
7
8
27
8
3
57
8
4
59