סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1304

52
7
69
5
86
2
13
46
9
6
5
4
91
58
6
32
1
28
7
85