סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1305

548
2
81
69
3
7
1
8
98
2
8
13
7
9
1
9
71
58
6
824