סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1308

14
3
68
7
51
3
8
4
87
6
7
3
2
6
95
5
4
1
26
3
98
1
73