סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1310

2
8
16
15
9
4
6
7
5
96
3
4
2
1
28
9
8
4
1
6
18
59
6
8