סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1311

58
1
9
74
9
28
8
4
47
3
2
2
6
7
54
8
3
16
7
95
5
9
76