סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1312

93
28
6
4
3
2
5
1
486
5
7
7
4
691
1
5
3
6
7
2
34
96