סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1313

4
2
8
63
8
2
65
34
6
5
3
1
2
6
3
8
7
73
64
2
3
59
1
2
3