סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1314

2
7
9
7
94
1
6
5
37
45
27
68
81
43
6
1
7
45
8
9
3
7