סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1315

49
2
57
4
53
96
1
1
128
6
574
6
1
65
48
2
64
1
27