סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1316

7
5
26
8
341
9
6
5
61
52
18
23
7
4
9
265
7
41
8
3