סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1318

8
9
96
4
7
1
9
523
14
8
4
1
1
65
724
9
3
5
9
23
4
8