סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1320

136
5
58
4
5
23
1
2
7
4
7
1
8
2
5
9
47
5
8
92
5
987