סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1321

51
6
62
8
9
9
4
82
4
7
9
2
9
7
6
8
3
18
4
3
6
2
49
4
17