סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1322

7
9
85
5
3
24
8
31
8
9
4
81
9
4
1
59
3
63
2
7
47
6
2