סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1323

9
82
6
4
5
31
5
9
9
16
53
84
52
6
1
2
76
8
3
4
64
9