סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1327

79
14
52
5
71
3
8
57
2
9
7
2
14
8
3
92
5
57
13
64