סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1328

98
4
7
2
3
12
63
49
1
67
5
87
9
53
92
64
4
1
2
4
71