סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1343

6
5
271
3
1
9
58
4
3
5
4
49
9
1
6
6
78
7
8
1
382
5
6