סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1346

7
1
83
9
57
91
5
92
5
18
26
3
15
2
61
27
8
94
6
7