סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1348

2
8
5
73
82
6
5
3
639
12
4
76
923
3
6
1
16
28
2
1
7