סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1350

691
3
5
5
91
8
9
32
35
14
97
46
7
3
72
5
8
1
742