סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1354

15
2
97
68
789
62
4
15
9
62
4
15
397
47
56
3
63