סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1355

3
6
9
24
81
16
5
7
17
3
9
2
8
4
97
9
3
78
87
16
3
5
8