סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1357

14
8
5
3
7
18
7
4
9
41
6
85
9
83
7
2
9
27
5
4
1
6
75