סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1365

3
1
6
5
74
9
1
6
7
7
8
6
1
73
5
5
2
9
1
9
3
8
43
9
6
7
8