סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1369

4
8
2
17
356
69
1
87
24
3
97
45
5
12
241
86
3
7
1