סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1371

41
8
9
9
17
35
36
7
5
8
62
7
2
4
38
43
86
5
8
7
21