סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1372

2
3
59
3
6
5
98
2
2
15
35
28
46
8
8
74
9
6
8
57
6
2