סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1374

14
5
75
6
2
6
2
3
69
8
4
2
8
1
5
93
3
7
1
1
9
38
2
46