סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1375

61
2
2
85
48
57
1
49
2
7
4
3
1
94
7
12
34
92
6
8
97