סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1376

8
7
3
9
1
2
675
4
9
5
1
6
2
3
9
4
8
1
8
5
179
4
2
5
7
8
2