סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1384

3
48
1
74
1
3
28
5
7
1
9
8
3
1
5
7
2
36
6
8
27
5
67
9