סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1385

92
75
6
8
6
5
57
4
3
9
8
27
4
3
4
5
18
4
3
7
8
97
36