סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1391

1
57
69
2
6
38
4
4
3
28
9
4
12
5
3
9
75
3
8
48
61
9