סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1392

9
8
56
7
1
41
6
78
4
13
5
2
36
2
94
1
23
1
7
69
8
7