סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1400

8
61
2
37
71
3
4
42
7
8
316
9
2
53
3
4
19
18
7
29
8